BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - CBI Pro-Akademia BIP

Zapytania ofertowe oraz przetargi

Postępowania zakończone
Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
56/2019/FEEDSCHOOLS 2019-10-17 12:00 Zapytanie ofertowe nr 56/2019/FEEDSCHOOLS z dnia 08.10.2019 r. dotyczące przeprowadzenia ośmiu lekcji dla uczniów szkół podstawowych (klasy 6-8) w Warszawie, oraz jednej sesji warsztatowej dla pracowników administracyjnych szkół na temat oszczędzania energii
53/2019/BioElectroCathode 2019-10-01 12:00 Zapytanie ofertowe nr 53/2019/BioElectroCathode z dnia 18.09.2019r. dotyczące dostawy materiałów do druku 3D w formie filamentu w ramach projektu „Wykorzystanie CO2 do produkcji biopaliw (CH4 i etanol) w nowych systemach BioElectroCathode”
54/2019/SUPERVALUE of 18.09.2019 2019-09-30 16:00 REQUEST FOR TENDER concerning delivery of the experimental data and samples of effluents collected during the supercritical water gasification process of indicated wet organic samples
47/2019/BioElectroCathode 2019-08-27 12:00 Zapytanie ofertowe nr 47/2019/BioElectroCathode z dnia 14.08.2019r. dotyczące dostawy materiałów do druku 3D w formie filamentu w ramach projektu „Wykorzystanie CO2 do produkcji biopaliw (CH4 i etanol) w nowych systemach BioElectroCathode”
44/2019/SUPERVALUE 2019-08-20 12:00 Zapytanie ofertowe nr 44/2019/SUPERVALUE z dnia 08.08.2019 r. dotyczące dostawy odczynników chemicznych.
43/2019/BioElectroCathode 2019-08-14 12:00 Zapytanie ofertowe nr 43/2019/BioElectroCathode z dnia 06.08.2019 r. dotyczące dostawy potencjostatu
33/2019/ BioElectroCathode 2019-06-07 12:00 Zapytanie ofertowe nr 33/2019/BioElectroCathode z dnia 28.05.2019r. dotyczące wyboru członka zespołu badawczego – Senior Eksperta w ramach projektu „Wykorzystanie CO2 do produkcji biopaliw (CH4 i etanol) w nowych systemach BioElectroCathode”
33/2019/BioElectroCathode of 28.05.2019 2019-06-07 15:00 REQUEST FOR TENDER no. 33/2019/BioElectroCathode of 28.05.2019 concerning the selection of Senior Expert
32/2019/SUPERVALUE 2019-05-24 12:00 Zapytanie ofertowe nr 32/2019/SUPERVALUE dotyczące dostawy testów kuwetowych do oznaczania fosforu
31/2019/CoCOATEX 2019-05-10 12:00 Zapytanie ofertowe nr 31/2019/CoCOATEX z dnia 30.04.2019 r. dotyczące dostawy wyników testów toksyczności próbek ścieków oczyszczonych metodami pogłębionego utleniania (AOPs) dostępne na stronie : https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1182791
1    21  22  23  24  25  26  27    27