BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - CBI Pro-Akademia BIP

Zapytania ofertowe oraz przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: 47/2019/BioElectroCathode
Tytuł Zapytanie ofertowe nr 47/2019/BioElectroCathode z dnia 14.08.2019r. dotyczące dostawy materiałów do druku 3D w formie filamentu w ramach projektu „Wykorzystanie CO2 do produkcji biopaliw (CH4 i etanol) w nowych systemach BioElectroCathode”
Data publikacji 2019-08-14 10:45
Termin składania ofert 2019-08-27 12:00
Termin otwarcia ofert 2019-08-27 12:15
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-08-14 10:45
zapytanie_47_2019_filamenty.pdf - (412,3 KB)
Formularz ofertowy wraz z załącznikami zal._nr_1_formularz_ofertowy_47_2019_filamenty.docx
2019-08-14

zal._2_oswiadczenie_47_2019_filamenty.docx
2019-08-14

zal._3_wzor_umowy_47_2019_filamenty.pdf
2019-08-14

Informacja o unieważnieniu postępowania
2019-08-27 13:50
zawiadomienie_o_uniewaznieniu_zapytania_ofertowego_nr_472019bioelectrocathode.pdf - (182,44 KB)