BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - CBI Pro-Akademia BIP

Pomoc publiczna

W latach 2011–2016 Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia udzieliło pomocy de minimis przedsiębiorstwom na łączną kwotę 6 745 750,43 zł, w tym w roku:

  • 2011 – pomoc o wartości 526 482,07 zł potwierdzona 112 zaświadczeniami o udzielonej pomocy de minimis,
  • 2012 – pomoc o wartości 287 890,82 zł potwierdzona 192 zaświadczeniami o udzielonej pomocy de minimis,
  • 2013 – pomoc o wartości 1 341 701,60 zł potwierdzona 164 zaświadczeniami o udzielonej pomocy de minimis,
  • 2014 – pomoc o wartości 3 706 767,32 zł  potwierdzona 283 zaświadczeniami o udzielonej pomocy de minimis.
  • 2015 - pomoc o wartości  822 508,62 zł   potwierdzona 55 zaświadczeniami o udzielonej pomocy de minimis
  • 2016  - pomoc o wartości    60 400,00 zł  potwierdzona 21 zaświadczeniami o udzielonej pomocy de minimis