BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - CBI Pro-Akademia BIP

Zapytania ofertowe oraz przetargi

Postępowania zakończone
Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
39/2021/MISCOMAR+ 2021-08-02 12:00 Dotycz dostawy odczynników chemicznych - kadm
35/2021/MISCOMAR+ 2021-05-14 12:00 Dostawa odczynników
34/2020/MISCOMAR+ 2021-05-14 15:30 REQUEST FOR TENDER concerning the service of performing gasification tests of biomass (miscanthus)/ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące przeprowadzenia prób zgazowania biomasy (miskanta)
32/2021/BioElectroCathode z dnia 30.03.2021r 2021-04-12 12:00 Dostawa zestawu do automatycznego próbkowania gazu
27/2021/Biosens z dnia 18.03.2021 2021-03-26 12:00 Dostawa materiałów do badań mikrobiologicznych
26/2021/Biosens z dnia 18.03.2021 2021-03-26 12:00 Dostawa czytnika do pomiaru spektrofotometrycznego UV/VIS
28/2021/Biosens z dnia 18.03.2021 2021-03-26 12:00 Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych
30/2021/Biosens z dnia 18.03.2021 2021-03-26 12:00 Dostawa materiałów do izolacji RNA
29/2021/Biosens z dnia 18.03.2021 2021-03-26 12:00 Dotyczy dostawy wirówki laboratoryjnej
23/2021/Biosens z dnia 17.03.2021 2021-03-25 12:00 Dostawa komory do pracy sterylnej
1    19  20  21  22  23  24  25    27