BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - CBI Pro-Akademia BIP

Zapytania ofertowe oraz przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: 34/2020/MISCOMAR+
Tytuł REQUEST FOR TENDER concerning the service of performing gasification tests of biomass (miscanthus)/ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące przeprowadzenia prób zgazowania biomasy (miskanta)
Data publikacji 2021-04-28
Termin składania ofert 2021-05-14 15:30
Termin otwarcia ofert 2021-05-14 15:45
Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe request_for_tender_miscomar_34.pdf

zapytanie_ofertowe_34_2021.pdf

Formularz ofertowy wraz z załącznikami att_1_tender_form_34.docx

zal._1_formularz_ofertowy_34_2021.docx

att_2_declaration_34.docx

zal._2_oswiadczenie_34_2021.docx

att_3_model_contract_34.pdf

zal._3_wzor_umowy_34_2021.pdf

Inne informacje Answers

Odpowiedzi na pytania