BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - CBI Pro-Akademia BIP

Zapytania ofertowe oraz przetargi

Postępowania zakończone
Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
45/2021/ Biosens z dnia 19.08.2021 r. 2021-08-30 12:00 Zapytanie ofertowe nr 45/2021/ Biosens z dnia 19.08.2021 r. dotyczące dostawy akcesoriów laboratoryjnych
41/2021/ Biosens 2021-08-16 12:00 Zapytanie ofertowe nr 41/2021/ Biosens z dnia 05.08.2021 r. dotyczące dostawy materiałów do izolacji RNA
39/2021/MISCOMAR+ 2021-08-02 12:00 Dotycz dostawy odczynników chemicznych - kadm
38/2021/MISCOMAR+ 2021-08-02 12:00 Dotycz dostawy odczynników chemicznych
35/2021/MISCOMAR+ 2021-05-14 12:00 Dostawa odczynników
34/2020/MISCOMAR+ 2021-05-14 15:30 REQUEST FOR TENDER concerning the service of performing gasification tests of biomass (miscanthus)/ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące przeprowadzenia prób zgazowania biomasy (miskanta)
32/2021/BioElectroCathode z dnia 30.03.2021r 2021-04-12 12:00 Dostawa zestawu do automatycznego próbkowania gazu
29/2021/Biosens z dnia 18.03.2021 2021-03-26 12:00 Dotyczy dostawy wirówki laboratoryjnej
26/2021/Biosens z dnia 18.03.2021 2021-03-26 12:00 Dostawa czytnika do pomiaru spektrofotometrycznego UV/VIS
30/2021/Biosens z dnia 18.03.2021 2021-03-26 12:00 Dostawa materiałów do izolacji RNA
1    18  19  20  21  22  23  24    26