BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - CBI Pro-Akademia BIP

Zapytania ofertowe oraz przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: 17/2022/Biosens z dnia 10.05.2022 roku
Tytuł Dostawa testów ELISA do analizy próbek mleka
Data publikacji 2022-05-10
Termin składania ofert 2022-05-20 12:00
Termin otwarcia ofert 2022-05-20 12:15
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
zapytanie_ofertowe_17_2022_dostawa_testow_elisa_do_analizy_probek_mleka.pdf - (551,22 KB)
Formularz ofertowy wraz z załącznikami zal._nr_1_-formularz_ofertowy_17_2022_biosens.docx

zal._nr_2__oswiadczenie_17_2022_biosens.docx

umowa_17_2022_biosens_testy_elisa_do_analizy_probek_mleka.pdf

Protokół z sesji otwarcia ofert
protokol_z_otwarcia_ofert.jpg - (208,39 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie_o_wyborze_oferty.jpg - (168,76 KB)