BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - CBI Pro-Akademia BIP

Zapytania ofertowe oraz przetargi

Postępowania zakończone
Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
30/2019/PROKOKO 2019-05-09 12:00 Zapytanie ofertowe nr 30/2019/PROKOKO z dnia 29.04.2019 dotyczące dostawy drobnego sprzętu i akcesoriów laboratoryjnych dostepne na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1182502
29/2019/PROKOKO 2019-05-08 12:00 Zapytanie ofertowe nr 29/2019/PROKOKO z dnia 29.04.2019 r. dotyczące dostawy szczepów wzorcowych dostepne na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1182368
28/2019/CoCOATEX 2019-04-25 12:00 Zapytanie ofertowe nr 28/2019/CoCOATEX z dnia 16.04.2019 r. dotyczące dostawy szkła laboratoryjnego oraz odczynników chemicznych dostępne na stronie:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179860
27/2019/PROKOKO 2019-04-24 12:00 Zapytanie ofertowe nr 27/2019/PROKOKO z dnia 12.04.2019r. dotyczące dostawy homogenizatora typu stomacher z akcesoriami diostępne na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179393
26/2019/PROKOKO 2019-04-15 12:00 Zapytanie ofertowe nr 26/2019/PROKOKO z dnia 05.04.2019 dotyczące dostawy przyrządu do pomiaru pH i przewodności wraz z akcesoriami dostępne na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1178091
25/2019/PROKOKO 2019-04-12 12:00 Zapytanie ofertowe nr 25/2019/PROKOKO z dnia 04.04.2019 dotyczące dostawy mikroskopu do prowadzenia obserwacji w polu jasnym, kontraście fazowym oraz ciemnym polu oraz akcesoriów eksploatacyjnych do mikroskopu dostępne na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1177759
24/2019/CoCOATEX 2019-04-09 12:00 Zapytanie ofertowe nr 24/2019/CoCOATEX z dnia 01.04.2019 r. dotyczące dostawy elementów elektrycznych do stanowiska doświadczalnego dostępne na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1176868
23/2019/PROKOKO 2019-04-09 12:00 Zapytanie ofertowe nr 23/2019/PROKOKO z dnia 01.04.2019 dotyczące dostawy homogenizatora typu stomacher z akcesoriami dostępne na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1176944
22/2019/CoCOATEX 2019-04-09 12:00 Zapytanie ofertowe nr 22/2019/CoCOATEX z dnia 29.03.2019r. dotyczące dostawy wyników testów toksyczności próbek ścieków oczyszczonych metodami pogłębionego utleniania (AOPs) dostępne na stronie:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1176555
21/2019/PROKOKO 2019-04-08 12:00 Zapytanie ofertowe nr 21/2019/PROKOKO z dnia 28.03.2019r. dotyczące dostawy drobnego sprzętu i akcesoriów laboratoryjnych dostępne na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1176317#
1    21  22  23  24  25  26  27    27