BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - CBI Pro-Akademia BIP

Zapytania ofertowe oraz przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: 43/2019/BioElectroCathode
Tytuł Zapytanie ofertowe nr 43/2019/BioElectroCathode z dnia 06.08.2019 r. dotyczące dostawy potencjostatu
Data publikacji 2019-08-06 12:15
Termin składania ofert 2019-08-14 12:00
Termin otwarcia ofert 2019-08-14 12:15
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-08-06 12:15
zapytanie_potencjostat.pdf - (403,21 KB)
Formularz ofertowy wraz z załącznikami zal._nr_1_formularz_ofertowy_potencjostat.docx
2019-08-06

zal._2_oswiadczenie_final_1.docx
2019-08-06

zal._3_wzor_umowy_potencjostat.pdf
2019-08-06

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu zapytanie_potencjostat_po_modyfikacji.pdf

informacja_na_temat_modyfikacji_tresci_zapytania_ofertowego_nr_43_2019_bioelectrocathode.pdf

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania pytania_z_dnia_06.08.2019r_i_odpowiedzi.pdf
2019-08-08

pytania_z_dnia_07.08.2019r_i_odpowiedzi.pdf
2019-08-08

pytanie_z_dnia_08.08.2019r_i_odpowiedz.pdf
2019-08-09

pytania_z_dnia_09.08.2019r_i_odpowiedzi.pdf
2019-08-12

Protokół z sesji otwarcia ofert
2019-08-19 13:15
protokol__z_otwarcia_ofert.pdf - (251,81 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie_o_wyborze_wykonawcy_2.pdf - (173,98 KB)