BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - CBI Pro-Akademia BIP

Zapytania ofertowe oraz przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: 53/2019/BioElectroCathode
Tytuł Zapytanie ofertowe nr 53/2019/BioElectroCathode z dnia 18.09.2019r. dotyczące dostawy materiałów do druku 3D w formie filamentu w ramach projektu „Wykorzystanie CO2 do produkcji biopaliw (CH4 i etanol) w nowych systemach BioElectroCathode”
Data publikacji 2019-09-18 11:40
Termin składania ofert 2019-10-01 12:00
Termin otwarcia ofert 2019-10-01 12:15
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-09-18 11:40
zapytanie_53_2019_filamenty.pdf - (410,93 KB)
Formularz ofertowy wraz z załącznikami zal._nr_1_formularz_ofertowy_53_2019_filamenty.docx
2019-09-18

zal._2_oswiadczenie_53_2019_filamenty.docx
2019-09-18

zal._3_wzor_umowy_53_2019_filamenty.pdf
2019-09-18

Protokół z sesji otwarcia ofert
protokol_z_otwarcia_ofert_53_cocoatex.pdf - (261,83 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2019-10-07 14:00
zawiadomienie_o_wyborze_wykonawcy.pdf - (175,07 KB)