BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - CBI Pro-Akademia BIP

Zapytania ofertowe oraz przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: 7/POIG.05.02.00-00-001/12-03/3
Tytuł wyłonienie zespołu konsultantów do realizacji usługi audytu innowacyjności i/lub doradztwa we wdrożeniu innowacji
Data publikacji 2015-02-02
Termin składania ofert 2015-02-16 15:00
Termin otwarcia ofert 2015-02-16 15:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2015-02-02
zapytanie_ofertowe_7.pdf - (347,9 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Zał. 1 – Formularz ofertowy
2015-02-02

Zał. 2 – Oświadczenie
2015-02-02

Zał. 3 – Życiorys
2015-02-02

Zał. 4 – Standard
2015-02-02

Zał. 5 – Wzór umowy
2015-02-02

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2015-02-17
Wyniki zapytania ofertowego - (108,42 KB)