BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - CBI Pro-Akademia BIP

Zapytania ofertowe oraz przetargi

Postępowania zakończone
Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
8/2017 2017-08-31 14:00 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy reaktora standardowego do testów
RANB/2/2017 2017-08-30 14:00 Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Członka zespołu badawczego w ramach projektu „Opracowanie zintegrowanej technologii oczyszczania ścieków przemysłu włókienniczego z wykorzystaniem procesów koagulacji i zaawansowanego utleniania pozwalającej na odzysk wody technologicznej i ograniczającej zjawisko foulingu” (CoCOATEX)
RANB/1/2017 po modyfikacji 2017-08-29 14:00 Zapytanie ofetowe po modyfikacji dotyczące wyboru Kierownika zespołu badawczego w ramach projektu „Opracowanie zintegrowanej technologii oczyszczania ścieków przemysłu włókienniczego z wykorzystaniem procesów koagulacji i zaawansowanego utleniania pozwalającej na odzysk wody technologicznej i ograniczającej zjawisko foulingu” (CoCOATEX),
RANB/2/2017 po modyfikacji 2017-08-31 14:00 Zapytanie ofertowe po modyfikacji dotyczące wyboru Członka zespołu badawczego w ramach projektu „Opracowanie zintegrowanej technologii oczyszczania ścieków przemysłu włókienniczego z wykorzystaniem procesów koagulacji i zaawansowanego utleniania pozwalającej na odzysk wody technologicznej i ograniczającej zjawisko foulingu” (CoCOATEX), który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze
9/2017 2017-09-11 09:00 Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Kierownika zespołu badawczego w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego materiału ściółkowego poprawiającego dobrostan drobiu” który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze
10/2017 2018-01-03 14:00 zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy części prac rozwojowych w ramach projektu "Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego materiału ściółkowego poprawiającego dobrostan drobiu"
1/2018/FEEDSCHOOLS 2018-04-12 13:00 Zapytanie dotyczące przeprowadzenia pogłębionych wywiadów w języku polskim lub angielskim z ekspertami i praktykami w obszarze efektywności energetycznej budynków oraz zarządzania budynkami
3/2018/CoCOATEX 2018-05-07 14:00 Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy przenośnego mętnościomierza
4/2018/CoCOATEX 2018-05-07 14:00 Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy spektrofotometru UV-VIS
5/2018/CoCOATEX 2018-05-08 12:00 Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy i montażu mieszadła mechanicznego - flokulatora
1    6  7  8  9  10  11  12    27