BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - CBI Pro-Akademia BIP

Zapytania ofertowe oraz przetargi

Postępowania zakończone
Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
1/2017 2017-04-19 14:00 ENQUIRY no. 1/2017 concerning executing the commission for English grammar and style proofreading services of the scientific articles delivered - version for Foreinger Contractors
2/2017 2017-05-15 14:00 Zapytanie dotyczące wykonania usługi przez native speakera polegającej na korekcie językowej, gramatyczno-stylistycznej, nadsyłanych artykułów naukowych w języku angielskim - wersja dla Wykonawców z Polski
2/2017 2017-05-15 14:00 ENQUIRY no. 2/2017 concerning executing the commission for English grammar and style proofreading services of the scientific articles delivered - version for Foreinger Contractors
3/2017 2017-05-31 14:00 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy dwóch, fabrycznie nowych, komputerów przenośnych typu laptop
4/2017 2017-08-10 14:00 Zapytanie dotyczące zakupu i dostawy goniometru pozwalającego na automatyczną rejestrację obrazu próbki i wyznaczanie wartości kątów zwilżania, pracy adhezji i energii powierzchniowej
5/2017 2017-08-23 14:00 Zapytanie dotyczące zakupu, dostawy i instalacji zestawu składającego się z analizatora do jednoczesnej analizy termicznej STA (termograwimetrii z różnicową analizą termiczną) i analizatora wydzielonych gazów EGA.
4/2017 Unieważnienie zapytania ofertowego dotyczącego zakupu i dostawy goniometru pozwalającego na automatyczną rejestrację obrazu próbki i wyznaczanie wartości kątów zwilżania, pracy adhezji i energii powierzchniowej.
6/2017 2017-08-21 14:00 Zapytanie dotyczące zakupu i dostawy goniometru pozwalającego na automatyczną rejestrację obrazu próbki i wyznaczanie wartości kątów zwilżania, pracy adhezji i energii powierzchniowej
7/2017 2017-08-25 14:00 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy różnicowego kalorymetra skaningowego DSC – typu przepływu ciepła (heat flux)
RANB/1/2017 2017-08-25 14:00 Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Kierownika zespołu badawczego w ramach projektu „Opracowanie zintegrowanej technologii oczyszczania ścieków przemysłu włókienniczego z wykorzystaniem procesów koagulacji i zaawansowanego utleniania pozwalającej na odzysk wody technologicznej i ograniczającej zjawisko foulingu” (CoCOATEX)
1    5  6  7  8  9  10  11    27