BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - CBI Pro-Akademia BIP

Zapytania ofertowe oraz przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: 34/WND-RPLD.03.02.00-00-050/13
Tytuł Usługa polegająca na obsłudze speakersko – konferansjerskiej pierwszego i trzeciego dnia Kongresu "Łódzkie Energetyczne"
Data publikacji 2015-05-20
Termin składania ofert 2015-05-28 10:00
Termin otwarcia ofert 2015-05-28 10:15
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie - (388,14 KB)
Formularz ofertowy wraz z załącznikami
Formularz ofertowy wraz z załącznikami - (3,25 MB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2015-05-28
Ogłoszenie wyników - (374,13 KB)