BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - CBI Pro-Akademia BIP

Zapytania ofertowe oraz przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: 21/WND-RPLD.03.02.00-00-050/13
Tytuł przeprowadzenie kampanii billboardowej w ramach projektu "Łódzkie Energetyczne"
Data publikacji 2015-02-03
Termin składania ofert 2015-02-18 09:00
Termin otwarcia ofert 2015-02-18 09:15
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
Zamówienie - (406,59 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
FORMULARZ OFERTOWY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - (2,72 MB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2015-02-18
wyniki_21_lodzkie_ene.pdf - (73,38 KB)