BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - CBI Pro-Akademia BIP

Zapytania ofertowe oraz przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: 29/WND-RPLD.03.02.00-00-050/13
Tytuł Usługi restauracyjne i cateringowe podczas Kongresu "Łódzkie Energetyczne"
Data publikacji 2015-04-28
Termin składania ofert 2015-05-14 09:00
Termin otwarcia ofert 2015-05-14 09:15
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie - (406,74 KB)
Formularz ofertowy wraz z załącznikami
Formularz ofertowy wraz z załącznikami - (3,28 MB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2015-05-15
Ogłoszenie wyników - (256,73 KB)