BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - CBI Pro-Akademia BIP

Zapytania ofertowe oraz przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: 50.14/ POIG.05.01.00-00-137/11-00
Tytuł chromatograf gazowy
Data publikacji 2015-03-06
Termin składania ofert 2015-03-24
Termin otwarcia ofert 2015-03-24
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
zapytanie_ofertowe_50.14_-_chromatograf.pdf - (550,2 KB)
Inne informacje formularz_ofertowy.doc

zalacznik_2.pdf

zalacznik_3.pdf

zalacznik_4.pdf

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania odpowiedzi_na_pytania_oferenta_z_dnia_12.03.2015_chromatograf_gazowy.pdf

odpowiedzi_na_pytania_oferenta_z_dnia_16.03.2015_chromatograf_gazowy.pdf

odpowiedzi_na_pytania_oferenta_z_dnia_16.03.2015_2_chromatograf_gazowy.pdf

odpowiedzi_na_pytania_oferenta_z_dnia_17.03.2015_chromatograf_gazowy.pdf

odpowiedzi_na_pytania_oferenta_z_dnia_18.03.2015_chromatograf_gazowy.pdf

odpowiedzi_na_pytania_oferenta_z_dnia_20.03.2015_chromatograf_gazowy.pdf

Protokół z sesji otwarcia ofert
otwarcie_ofert.pdf - (519,34 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
protokol_z_wyboru_oferty.pdf - (463,72 KB)