BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - CBI Pro-Akademia BIP

Zapytania ofertowe oraz przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: CTT OZE 83.14/ POIG.05.01.00-00-137/11-00
Tytuł dostawa kompletu fotowoltaicznego
Data publikacji 2015-08-21
Termin składania ofert 2015-09-07 12:00
Termin otwarcia ofert 2015-09-07 12:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
zapytanie_ofertowe_ctt_oze_83.14_panele.pdf - (551,9 KB)
Inne informacje formularz_ofertowy.doc

zalacznik_2.pdf

zalacznik_3.pdf

zalacznik_4.pdf

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_24.08.2015.pdf

odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_26.08.2015.pdf

odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_01.09.2015.pdf

Protokół z sesji otwarcia ofert
83.14_informacja_z_sesji_otwarcia_ofert.pdf - (460,2 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
83.14_protokol_z_wyboru_oferty.pdf - (315,66 KB)