BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - CBI Pro-Akademia BIP

Zapytania ofertowe oraz przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: CTT OZE 81.14/ POIG.05.01.00-00-137/11-00
Tytuł tablica, monitor, listwa antyprzepięciowa
Data publikacji 2015-08-14
Termin składania ofert 2015-08-31
Termin otwarcia ofert 2015-08-31
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
zapytanie_ofertowe_ctt_oze_81.14.pdf - (568,94 KB)
Inne informacje formularz_ofertowy.doc

zalacznik_2.pdf

zalacznik_3.pdf

zalacznik_4.pdf

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_20.08.2015.pdf - (329,48 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
zapytanie_ofertowe_ctt_oze_81.14_tekst_ujednolicony.pdf - (570,61 KB)
Protokół z sesji otwarcia ofert
informacja_z_sesji_otwarcia_ofert.pdf - (775,76 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
81.14_protokol_z_wyboru_oferty.pdf - (544,46 KB)