BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - CBI Pro-Akademia BIP

Zapytania ofertowe oraz przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: CTT OZE.69 .14/ POIG.05.01.00-00-137/11-00
Tytuł zakup oprogramowania
Data publikacji 2015-06-05
Termin składania ofert 2015-06-22
Termin otwarcia ofert 2015-06-22
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
zapytanie_ofertowe_ctt_oze_69.14_oprogramowanie.pdf - (549,49 KB)
Inne informacje formularz_ofertowy.doc

zalacznik_2.pdf

zalacznik_3.pdf

zalacznik_4.pdf

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_11.06.2015.pdf - (386,55 KB)
Protokół z sesji otwarcia ofert
protokol...pdf - (439,7 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
protokol_z_wyboru_69.14.pdf - (254,15 KB)