BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - CBI Pro-Akademia BIP

Zapytania ofertowe oraz przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: 22/WND-RPLD.03.02.00-00-050/13
Tytuł przygotowanie projektu, wytworzenie i dostarczenie we wskazane przez Zamawiającego miejsca materiałów konferencyjnych i gadżetów promocyjnych
Data publikacji 2015-02-12
Termin składania ofert 2015-02-27 09:00
Termin otwarcia ofert 2015-02-27 09:15
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2015-02-12
Ogłoszenie - (420,83 KB)
Formularz ofertowy wraz z załącznikami
2015-02-12
Formularz ofertowy - (3,28 MB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2015-02-18
Odpowiedzi na pytania wykonawców - (309,13 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2015-02-27
Ogłoszenie wyników - (306,2 KB)