BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - CBI Pro-Akademia BIP

Zapytania ofertowe oraz przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: 33/WND-RPLD.03.02.00-00-050/13
Tytuł Usługa polegająca na wynajmie autokaru/busa osobowego/ (pojazdu przeznaczonego do transportu osób) wraz z kierowcą świadczącym usługę przewozu uczestników Kongresu "Łódzkie Energetyczne"
Data publikacji 2015-05-20
Termin składania ofert 2015-05-28 09:00
Termin otwarcia ofert 2015-05-28 09:15
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie - (403,8 KB)
Formularz ofertowy wraz z załącznikami
Formularz ofertowy wraz z załącznikami - (3,26 MB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2015-05-28
Ogłoszenie wyników - (389,29 KB)