BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - CBI Pro-Akademia BIP

Zapytania ofertowe oraz przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: 32/WND-RPLD.03.02.00-00-050/13
Tytuł Wykonywanie zadań Członka Zespołu Obsługi Technicznej Kongresu w ramach projektu "Łódzkie Energetyczne"
Data publikacji 2015-05-15
Termin składania ofert 2015-05-25 11:00
Termin otwarcia ofert 2015-05-25 11:15
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie - (392,16 KB)
Formularz ofertowy wraz z załącznikami
Formularz ofertowy wraz z załącznikami - (3,24 MB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2015-05-25
Ogłoszenie wyników - (366,77 KB)