BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - CBI Pro-Akademia BIP

Zapytania ofertowe oraz przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: 30/WND-RPLD.03.02.00-00-050/13
Tytuł Usługa polegająca na tłumaczeniu podczas Kongresu "Łódzkie Energetyczne"
Data publikacji 2015-05-08
Termin składania ofert 2015-05-25 09:00
Termin otwarcia ofert 2015-05-25 09:15
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie - (397,99 KB)
Formularz ofertowy wraz z załącznikami
Formularz ofertowy wraz z załącznikami - (3,29 MB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania Zamawiającego z dn. 12.05.2015 - (308,8 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2015-05-25
Ogłoszenie wyników - (371,51 KB)