BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - CBI Pro-Akademia BIP

Zapytania ofertowe oraz przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: 30/2021/Biosens z dnia 18.03.2021
Tytuł Dostawa materiałów do izolacji RNA
Data publikacji 2021-03-18
Termin składania ofert 2021-03-26 12:00
Termin otwarcia ofert 2021-03-26 12:15
Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe
zapytanie_ofertowe_30_rna.pdf - (788,64 KB)
Formularz ofertowy wraz z załącznikami zal._nr_1_-formularz_ofertowy_30_rna.docx

zal._nr_2__oswiadczenie_30_rna.docx

zal.nr_3_wzor_umowy_30_rna.pdf

Protokół z sesji otwarcia ofert
protokol_z_otwarcia_ofert_30_2021.jpg - (230,73 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie_o_wyborze_wykonawcy_zo_30_2021.jpg - (158,2 KB)