BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - CBI Pro-Akademia BIP

Zapytania ofertowe oraz przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: 29/2021/Biosens z dnia 18.03.2021
Tytuł Dotyczy dostawy wirówki laboratoryjnej
Data publikacji 2021-03-18
Termin składania ofert 2021-03-26 12:00
Termin otwarcia ofert 2021-03-26 12:15
Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe
zapytanie_ofertowe_wirowka_29.pdf - (787,08 KB)
Formularz ofertowy wraz z załącznikami zal._nr_1_-formularz_ofertowy_29_wirowka.docx

zal._nr_2__oswiadczenie_29_wirowka.docx

zal.nr_3_wzor_umowy_29_wirowka.pdf

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
pytania_i_odowiedzi_z_dnia_22.03.2021_zo_29_2021.pdf - (287,41 KB)
Protokół z sesji otwarcia ofert
protokol_z_otwarcia_ofert_29_2021.jpg - (272,03 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie_o_wyborze_wykonawcy_zo_29_2021.jpg - (163,04 KB)