BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - CBI Pro-Akademia BIP

Zapytania ofertowe oraz przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: 28/2021/Biosens z dnia 18.03.2021
Tytuł Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych
Data publikacji 2021-03-18
Termin składania ofert 2021-03-26 12:00
Termin otwarcia ofert 2021-03-26 12:15
Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe
zapytanie_ofertowe_28_odczynniki.pdf - (799,01 KB)
Formularz ofertowy wraz z załącznikami zal._nr_1_-formularz_ofertowy_28_odczynniki.docx

zal._nr_2__oswiadczenie_28_odczynniki.docx

zal.nr_3_wzor_umowy_28_odczynniki.pdf

Protokół z sesji otwarcia ofert
protokol_z_otwarcia_ofert_28_2021.jpg - (250,21 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie_o_wyborze_wykonawcy_zo_28_2021.jpg - (183,33 KB)