BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - CBI Pro-Akademia BIP

Zapytania ofertowe oraz przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: 26/2021/Biosens z dnia 18.03.2021
Tytuł Dostawa czytnika do pomiaru spektrofotometrycznego UV/VIS
Data publikacji 2021-03-18
Termin składania ofert 2021-03-26 12:00
Termin otwarcia ofert 2021-03-26 12:15
Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe
zapytanie_ofertowe_26_czytnik.pdf - (787,33 KB)
Formularz ofertowy wraz z załącznikami zal._nr_1_-formularz_ofertowy_26_czytnik.docx

zal._nr_2__oswiadczenie_26_czytnik.docx

zal.nr_3_wzor_umowy_26_czytnik.pdf

Protokół z sesji otwarcia ofert
protokol_z_otwarcia_ofert_26_2021.jpg - (235,36 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadomeinie_o_wyborze_wykonawcy_zo_26_2021.jpg - (163,08 KB)