BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - CBI Pro-Akademia BIP

Zapytania ofertowe oraz przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: 23/2021/Biosens z dnia 17.03.2021
Tytuł Dostawa komory do pracy sterylnej
Data publikacji 2021-03-17
Termin składania ofert 2021-03-25 12:00
Termin otwarcia ofert 2021-03-25 12:15
Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe
zapytanie_ofertowe_komora_23.pdf - (784,31 KB)
Formularz ofertowy wraz z załącznikami zal._nr_1_-formularz_ofertowy_23_komora.docx

zal._nr_2__oswiadczenie_23_komora.docx

zal.nr_3_wzor_umowy_23_komora.pdf

Protokół z sesji otwarcia ofert
protokol_z_otwarcia_ofert_23_2021.jpg - (267,96 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie_o_wyborze_wykonawcy_zo_23_2021_biosens.jpg - (160,47 KB)