BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - CBI Pro-Akademia BIP

Zapytania ofertowe oraz przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: 24/2021/Biosens z dnia 17.03.2021
Tytuł Dostawa materiałów laboratoryjnych
Data publikacji 2021-03-17
Termin składania ofert 2021-03-25 12:00
Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe
zapytanie_ofertowe_24_materialy.pdf - (800,61 KB)
Formularz ofertowy wraz z załącznikami zal._nr_1_-formularz_ofertowy_24_materialy.docx

zal._nr_2__oswiadczenie_24_materialy.docx

zal.nr_3_wzor_umowy_24_materialy.pdf

Protokół z sesji otwarcia ofert
protokol_z_otwarcia_ofert__24_2021.jpg - (254,79 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie_o_wyborze_wykonawcy_zo_24_2021_2.jpg - (177,35 KB)