BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - CBI Pro-Akademia BIP

Zapytania ofertowe oraz przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: CTT OZE 57 .14/ POIG.05.01.00-00-137/11-00
Tytuł rusztowania
Data publikacji 2015-04-21
Termin składania ofert 2015-05-06
Termin otwarcia ofert 2015-05-06
Dokumenty do pobrania
Zmiana terminu składania ofert
zapytanie_ofertowe_ctt_oze_57.14_rusztowania_zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf - (548,21 KB)
Ogłoszenie o zamówieniu
zapytanie_ofertowe_ctt_oze_57.14_rusztowania.pdf - (546,65 KB)
Inne informacje formularz_ofertowy.doc

zalacznik_2.pdf

zalacznik_3.pdf

zalacznik_4.pdf

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
odpowiedzi_na_pytania_oferenta_z_dnia_24.04.2015_-_rusztowania.pdf - (349,22 KB)
Protokół z sesji otwarcia ofert
protokol_ctt_oze_57.pdf - (475,98 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
protokol_z_wyboru_oferty.pdf - (370,48 KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania
uniewaznienie_57.14.pdf - (204,9 KB)