BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - CBI Pro-Akademia BIP

Zapytania ofertowe oraz przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: CTT OZE 48.14/POIG.05.01.00-00-137/11-00
Tytuł zasilacz laboratoryjny regulowany
Data publikacji 2015-02-02
Termin składania ofert 2015-02-18 12:00
Termin otwarcia ofert 2015-02-18 12:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe - (542,49 KB)
Inne informacje Załącznik nr 4

Załącznik nr 3

Załącznik nr 2

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Odpowiedzi na pytania z dn. 12.02.2015

Odpowiedzi na pytania z dn. 04.02.2015

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
Formularz ofertowy - (412,63 KB)
Protokół z sesji otwarcia ofert
Protokół z otwarcia ofert - (449,03 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
Protokół wyboru oferty najkorzystniejszej - (257 KB)