BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - CBI Pro-Akademia BIP

Zapytania ofertowe oraz przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: CTT OZE 55.14/ POIG.05.01.00-00-137/11-00
Tytuł dosposażenie sali wystawienniczej w sprzęt audio oraz zestaw do tłumaczeń
Data publikacji 2015-04-10
Termin składania ofert 2015-04-27
Termin otwarcia ofert 2015-04-27
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
zapytanie_ofertowe_ctt_oze_55.14.pdf - (597,41 KB)
Inne informacje formularz_ofertowy.doc

zalacznik_2.pdf

zalacznik_3.pdf

zalacznik_4.pdf

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania odpowiedzi_na_pytania_oferenta_z_dnia_16.04.2015_ctt_oze_55.14.pdf

odpowiedzi_na_pytania_oferenta_z_dnia_22.04.2015_ctt_oze_55.14.pdf

Protokół z sesji otwarcia ofert
protokol_z_otwarcia_ofert.pdf - (480,55 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
protokol.pdf - (314,48 KB)