BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - CBI Pro-Akademia BIP

Zapytania ofertowe oraz przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: 26/WND-RPLD.03.02.00-00-050/13
Tytuł Wykonywanie zadań Członka Zespołu Organizacyjnego Kongresów w ramach projektu "Łódzkie Energetyczne"
Data publikacji 2015-04-07
Termin składania ofert 2015-04-15 09:00
Termin otwarcia ofert 2015-04-15 09:15
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie - (387,22 KB)
Formularz ofertowy wraz z załącznikami
Formularz ofertowy wraz z załącznikami - (3,24 MB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie wyników - (368,74 KB)