BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - CBI Pro-Akademia BIP

Zapytania ofertowe oraz przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: CTT OZE 53.14/ POIG.05.01.00-00-137/11-00
Tytuł aparaty telefoniczne
Data publikacji 2015-03-25
Termin składania ofert 2015-04-13
Termin otwarcia ofert 2015-04-13
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
zapytanie_ofertowe_53.14_-_telefony.pdf - (549,63 KB)
Inne informacje formularz_ofertowy.doc

zalacznik_2.pdf

zalacznik_3.pdf

zalacznik_4.pdf

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania odpowiedzi_na_pytania_oferenta_z_dnia_30..03.2015_aparaty_telefoniczne.pdf

odpowiedzi_na_pytania_oferenta_z_dnia_02..04.2015_aparaty_telefoniczne.pdf

Protokół z sesji otwarcia ofert
protokol_z_otwarcia_ofert_53_ctt.pdf - (456,31 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
protokol.pdf - (296,71 KB)