BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - CBI Pro-Akademia BIP

Zapytania ofertowe oraz przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: 25/WND-RPLD.03.02.00-00-050/13
Tytuł Wynajem przestrzeni na potrzebę organizacji posiedzenia plenarnego i debat panelowych oraz konferencji organizowanych w ramach Kongresu Łódzkie Energetyczne w roku 2015
Data publikacji 2015-03-19
Termin składania ofert 2015-04-03 09:00
Termin otwarcia ofert 2015-04-03 09:15
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie - (402,71 KB)
Formularz ofertowy wraz z załącznikami
Formularz ofertowy wraz z załącznikami - (3,26 MB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie wyników - (239,94 KB)