BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - CBI Pro-Akademia BIP

Zapytania ofertowe oraz przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: 24/WND-RPLD.03.02.00-00-050/13
Tytuł Wykonywanie zadań Członka Zespołu Organizacyjnego Kongresów w ramach projektu "Łódzkie Energetyczne"
Data publikacji 2015-03-17
Termin składania ofert 2015-03-25 09:00
Termin otwarcia ofert 2015-03-25 09:15
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2015-03-17
Ogłoszenie - (388,77 KB)
Formularz ofertowy wraz z załącznikami
2015-03-17
Formularz ofertowy wraz z załącznikami - (3,24 MB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2015-03-25
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (180,53 KB)