BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - CBI Pro-Akademia BIP

Zapytania ofertowe oraz przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: 8/POIG.05.02.00-00-001/12-03/3
Tytuł wyłonienie zespołu konsultantów do realizacji usługi audytu innowacyjności i/lub doradztwa we wdrożeniu innowacji
Data publikacji 2015-03-12
Termin składania ofert 2015-03-26 15:00
Termin otwarcia ofert 2015-03-27
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2015-03-12
zapytanie_ofertowe_8.pdf - (348,71 KB)
Formularz ofertowy wraz z załącznikami
2015-03-12
zapytanie_nr8.rar - (5,35 MB)
Protokół z sesji otwarcia ofert
2015-03-27
wybor_najkorz..oferty.pdf - (688,19 KB)