BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - CBI Pro-Akademia BIP

Władze

dr Ewa Kochańska - Prezes


Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Łódzkiego, członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, ekspert Ministerstwa Gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Promotor Projektów Innowacyjnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, członek Naukowej Rady Programowej ds. Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020, członek Civil Society Forum w ramach Partnerstwa Wschodniego przy Komisji Europejskiej, członek Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. 
 

Iwona Adamkiewicz - Wiceprezes


Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Brighton University - Master of Business and Administration (MBA), ekspert w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, asesor w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, konsultant Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Krajowej Sieci Innowacji.