BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - CBI Pro-Akademia BIP

Biuletyn Informacji Publicznej CBI Pro-Akademia

Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia założone w 1996 roku jest pierwszą w Polsce profesjonalną organizacją pożytku publicznego o profilu naukowym, zrzeszającą nauczycieli akademickich i ekspertów społeczno-gospodarczych. Dziś zespół Pro-Akademii tworzy ponad 100 ekspertów z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych i technicznych, w tym pracownicy naukowi, uznawani w środowisku biznesowym i akademickim.

W swojej dotychczasowej działalności zrealizowaliśmy liczne projekty badawcze i szkoleniowo-doradcze na zlecenie instytucji Unii Europejskiej, podmiotów prywatnych, administracji centralnej i samorządowej. Spełniamy wymagania normy PN-EN ISO 9001:2008 w zakresie świadczenia usług szkoleniowych, informacyjnych oraz doradczych o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym.

Jako podmiot wykonujący zadania publiczne w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 ze zm.) Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia udostępnia w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej wszelkie dane wymagane przez polskie prawo.