BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - CBI Pro-Akademia BIP

Informacje nieudostępnione

Informacje, nie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej CBI Pro-Akademia:

  • mogą znajdować się na stronach serwisu: www.proakademia.eu
  • mogą być udostępnione przez CBI Pro-Akademia.

Informacje mogą zostać udostępnione na wniosek osoby żądającej informacji, w trybie przewidzianym w art. 10 § 1 ustawy z dn. 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Informacje nie mogą być udostępnione (zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy oraz w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych).